Terug Subsidie, premie, erkenning

2023_GR_00023 - buitenschoolse opvang en activiteiten - subsidiereglement voor organisatoren van een vakantieaanbod - goedkeuring

2022_GR_00140 - zwembad Den Bessem - aangepaste tariefregeling en prijssubsidiereglement december 2022 en 2023 - goedkeuring

2022_GR_00099 - kinderopvang - opportuniteitsadvies - goedkeuring

2022_GR_00042 - subsidiereglement erkende verenigingen - wijziging - goedkeuring

2022_RMW_00002 - huurpremie - reglement tegemoetkoming huurprijs - goedkeuring

2021_GR_00170 - sportinfrastructuur - prijssubsidiereglement 2022 - goedkeuring

2021_GR_00170 - sportinfrastructuur - prijssubsidiereglement 2022 - goedkeuring

2021_GR_00185 - sociaal verhuurkantoor Woonweb - wijziging reglement ondersteuningspremie verhuurders SVK-woning - goedkeuring

2021_GR_00157 - basisonderwijs - subsidiereglement late naschoolse opvang - goedkeuring

2021_GR_00157 - basisonderwijs - subsidiereglement late naschoolse opvang - goedkeuring

1 tot 10 van 10 resultaten