Terug
Gepubliceerd op 26/03/2021

2021_AGBRvB_00008 - Sportlandschap - uitbreiding tariefregeling Sporthaven en voetbalterreinen - Goedkeuring

AGB Raad van Bestuur
wo 17/03/2021 - 20:15 raadzaal MM4
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Dehaen; Lieve Voets; Danny Van Clapdurp; Gwenda Gaublomme; Mark Schampaert; Marc Meire; Michiel Hubeau; Yannick Van den Broeck; Sony Van Gasse, ; Bert Maes; Toon Janssens; Marleen Aertssen; Tom De Wit

Secretaris

Tom De Wit

Voorzitter

Koen Dehaen
2021_AGBRvB_00008 - Sportlandschap - uitbreiding tariefregeling Sporthaven en voetbalterreinen - Goedkeuring 2021_AGBRvB_00008 - Sportlandschap - uitbreiding tariefregeling Sporthaven en voetbalterreinen - Goedkeuring

Motivering

Juridische grond

Artikel 5 van de statuten van het AGB bepaalt:
§1. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van stedelijk belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 9 van de statuten.
Het bedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, door de stad een beheers -of gebruiksrecht wordt toegekend.

§2. Ter realisering van de in §1 vermelde algemene doelstellingen, wordt het bedrijf opgericht voor de volgende specifieke activiteiten:
- het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen, en
- het beheer van het onroerend vermogen van de stad;
- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning.

Artikel 17 van de beheersovereenkomst tussen de stad Mortsel en AGB Mortsel stipuleert het volgende omtrent de tarifering van de door het AGB geleverde prestaties:
§3. Over nieuwe tarieven of wijzigingen aan bestaande tarieven, inbegrepen de eenvoudige indexering ervan, mag het AGB zelfstandig beslissen op voorwaarde dat er een redelijke verhouding bestaat tussen het tarief en de kosten die betrekking hebben op de dienstverlening waarvoor het tarief geldt. 

Aanleiding en context

De raad van bestuur besliste op 9 december 2020 om de tariefregeling van het Sportlandschap uit te breiden met een stagetarief voor de kunstgrasvelden met kleedkamers. De raad besliste om de stagetarieven te differentiëren door naast het stagetarief ook een verminderd stagetarief voor doelgroepen vast te leggen. In beginsel werden de g-sportclubs opgenomen voor het verminderde stagetarief met de vraag om te bekijken welke doelgroepen nog in aanmerking komen.

We zouden graag de Mortselse scholen aanmoedigen om gebruik te maken van het Sportlandschap zodat we de bezettingsgraad overdag verhogen. We nemen de scholen mee op in de doelgroep voor het verminderde stagetarief in functie van sportdagen om deze ambitie kracht bij te zetten.

Adviezen

Cluster Beleven Gunstig advies

Besluit

Het AGB Raad van Bestuur keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het agb raad van bestuur beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de gebruikstarieven voor het Sportlandschap als volgt:

1) TARIEVEN KLEEDKAMERS SPORTHAVEN OP SEIZOENSBASIS CLUSTER VOETBAL

Kleedkamers

Tarieven per seizoen

2 kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal

1.000 euro, BTW incl./kleedkamer/seizoen

4 kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal

2.000 euro, BTW incl./kleedkamer/seizoen

6 kleedkamers en 1 scheidsrechterslokaal

3.000 euro, BTW incl./kleedkamer/seizoen

8 kleedkamers en 2 scheidsrechterslokalen

4.000 euro, BTW incl./kleedkamer/seizoen

Voetbalclubs geven bij de start van het seizoen de tijdsvensters van gebruik door in functie van de opmaak van de gebruikskalender. AGB stelt de kleedkamers buiten de tijdsvensters ter beschikking voor occasioneel gebruik.

2) TARIEVEN KLEEDKAMERS SPORTHAVEN OCCASIONEEL GEBRUIK
Occasionele gebruiksbeurt: 20 euro per kleedkamer voor gebruiksduur max. 150 minuten (op basis van wedstrijd 90 min + 30 min voor + 30 min na).

3) TARIEVEN NATUURGRASVELDEN OP SEIZOENSBASIS

Natuurgrasvelden

Tarieven per seizoen

Natuurgrasveld 1
Natuurgrasveld 2
Natuurgrasveld 3

2.000 euro, BTW incl./natuurgrasveld met berging en terreinverlichting/seizoen

Natuurgrasveld 4

1.900 euro, BTW incl./natuurgrasveld met terreinverlichting/seizoen zonder berging


4) TARIEVEN KUNSTGRASVELDEN 
Groot kunstgrasveld

Occasioneel/seizoensbasis

A

B

C

los uur (voor 17u)

12,50 euro

25,00 euro

 6,25 euro

half terrein voor 1 uur (voor 17u)
7,00 euro
14,00 euro


los uur avond (na 17u)

15,00 euro

 30,00 euro

X

seizoenstarief dag per uur

225,00 euro

450,00 euro

X

seizoenstarief avond per uur

270,00 euro

540,00 euro

X


Kunstgrasveld jeugd

Occasioneel/seizoensbasis

A

B

C

los uur dag

10,00 euro

20,00 euro

 6,25 euro

los uur avond (na 17u)

12,00 euro

 24,00 euro

X

seizoenstarief dag per uur

200,00 euro

400,00 euro

X

seizoenstarief avond per uur

240,00 euro

480,00 euro

X


Tarief A is voor:
- Mortselse erkende verenigingen
- groepen jongeren (min. 3 personen, tussen 16 en 25 jaar, min. 1/3e Mortselaar);
- g-sportclubs
Tarief B is voor anderen.
Tarief C is voor de scholen uit Mortsel, die het terrein kunnen vullen op momenten die voor clubs niet interessant zijn. Hiervoor zal het AGB actief instanties benaderen.

5) TERMIJN SEIZOENSTARIEF
Een seizoen loopt steeds 10 maanden, vanaf 16 juli tem 16 mei.

6) TARIEF SPORTSTAGES
Stagedag van 9u tot 16u30.
Dagtarief kunstgrasveld jeugd inclusief 4 kleedkamers: 140 euro – maximum bezetting volgens locatiefiche is 40 spelers.
Dagtarief groot kunstgrasveld groot inclusief 6 kleedkamers: 175 euro – maximum bezetting volgens locatiefiche is 60 spelers.

Verminderd tarief voor doelgroep g-sportclubs en Mortselse scholen
Dagtarief kunstgrasveld jeugd inclusief 4 kleedkamers: 70 euro – maximum bezetting volgens locatiefiche is 40 spelers.
Dagtarief groot kunstgrasveld groot inclusief 6 kleedkamers: 90 euro – maximum bezetting volgens locatiefiche is 60 spelers.

Artikel 2

Onderhavige tariefregeling heft alle voorgaande retributiereglementen/tariefregelingen omtrent het gebruik van de terreinen en de kleedkamers op het Sportlandschap op.